17. 06. 2022 Realitný Trh

Finportal reality - prečo vznikol tento projekt a pre koho je určený?

Spoločnosť Finportal pôsobí na trhu už od roku 2010. Finportal ako prvý na trhu využil príležitosť neexistencie servisnej spoločnosti pre finančných sprostredkovateľov a prišiel s myšlienkou vytvorenia t.z. broker poolu.

Ten svojim partnerom ponúka možnosť vystupovať pod vlastnou značkou a s vlastnou obchodnou politikou a nezaťažovať  sa celou administratívou spojenou s výkonom finančného sprostredkovania. Vďaka unikátnemu modelu a tímu odborníkov  sa Finportal  vypracoval na popredné pozície v tomto sektore a stal sa TOP jednotkou v sprostredkovaní hypotekárnych úverov na Slovensku.

Prečo reality ? 

Obdobnú príležitosť aktuálne vidíme aj na realitnom trhu. Všetky naše skúsenosti a investície do vývoja vlastných IT riešení a taktiež do systému zdieľania služieb vieme ponúknuť aj našim potenciálnym partnerom z oblasti realít. Realitné kancelárie sa tak budú môcť plnohodnotne venovať ich klientom a hlavne urýchliť celý proces sprostredkovania realitného obchodu. Našou ambíciou je stať sa ich spoľahlivým partnerom a ponúknuť im širokú paletu služieb ako právne poradenstvo, vzdelávanie, marketingovú a inzertnú pomoc. 

Keďže realitný a finančný sektor sú navzájom prepojené a kooperujúce v tento oblasti je veľký potenciál na zlepšenie, ktoré pocíti tak realitný maklér ako aj samotný klient. Spojením týchto dvoch „svetov“ pod jednu spoločnosť je cesta ako rýchlo a efektívne uspokojiť potreby klienta. Od momentu výberu nehnuteľností až po zabezpečenie potrebného financovania kúpy, prípadné poistenie tak môže vďaka využitiu nových technológií prísť za oveľa kratšie obdobie. Podpora cez vzájomné zdieľanie kontaktov prostredníctvom e-market tak rýchlo prepojí ponuku a dopyt, tak na financovanie nehnuteľnosti, ako aj na jej kúpu. K dispozícii bude viac ako 2000 kvalitných finančných sprostredkovateľov po celom Slovensku, vďaka ktorým sa Finportal stal TOP 1 v sprostredkovaných úveroch na Slovensku. Celý tento proces vzájomného zdieľania prebieha pravdaže za vopred dohodnutých podmienok. Klient tak na jednom stretnutí a mieste získava komplexný balík služieb bez potreby vyhľadania ďalšieho odborníka. 


Čo Vám to prinesie ? 

Práve z pohľadu smerovania trhu je využívanie aplikácií a informačných systémov pre zvyšovanie konkurencie schopnosti nevyhnutné. Investície do vývoja IT nástrojov si však vyžadujú čas a hlavne veľký objem finančných prostriedkov. Preto je dobré spojiť sa s partnerom, ktorý dokáže  všetky tieto nástroje ponúknuť, pretože urýchlenie financovanie kúpy nehnuteľnosti pomocou nových technológií je budúcnosťou realitného sprostredkovania. 

Model realitného poolu je vhodný nie je len pre malé realitné kancelárie, ktoré nemajú vlastný realitný software a náklady na inzerciu tvoria veľkú čast ich výdavkov. Taktiež veľké realitné kancelárie si tu nájdu príležitosti a nástroje na to, ako zvyšovať ich ziskovosť.