18. 07. 2022 Novinky zo sveta financií

Zmenila sa výška životného minima. Ovplyvní to aj výšku úveru v banke ?

Zmena výšky životného minima má vplyv na viaceré oblasti v ekonomike. Vypočítava sa z nej nezdaniteľná časť základu dane, výška dávok v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky, ovplyvňuje tiež výšku bonusu na dieťa. Okrem toho, zmena výšky životného minima dokáže zamiešať karty aj pri výpočte ukazovateľa schopnosti klienta splácať úver.

Príjmová hranica pod ktorou hovoríme o stave hmotnej núdze sa mení každý rok. Od 1. júla tohto roka sa suma na jednu plnoletú osobu na nasledujúci rok mení 234,42 eur za mesiac , čo predstavuje zvýšenie o 16,36 eur oproti predchádzajúcemu obdobiu. 

 

Výška životného minima platná od 1.7.2022 do 30.6.2023:

• 234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú osobu,

• 163,53 EUR mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu,

• 107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Zmenu výšky životného minima oproti minulému obdobiu si môžete pozrieť v tabuľke v prílohe.
 

Zmena výšky životného minima má tiež vplyv aj na výpočet ukazovateľa schopnosti klienta splácať úver. Ten sa používa pri výpočte maximálnej výšky poskytnutého úveru hodnotenia. Klient, ktorý žiada o úver musí získať rezervu vo výške 40 % čistého príjmu po odpočítaní životného minima a splátok úverov. Preto je dobrý o úver v banke žiadať vtedy, keď je priemer posledných šiestich výplat klienta, ktorý posudzuje banku, čo najvyšší. V prípade, ak sa zvýši výška životného minima, totiž môže nastať situácia, že ľudia s hraničným príjmom nesplnia stanovené opatrenie a nezískajú tak úver alebo im ho banka schváli v rozhodnutí. 

 

Príklad z praxe, pri žiadostiach o úver v banke: 

 

• jednému žiadateľovi s čistým mesačným príjmom 1 500 eur, takže splatnosť úveru na bývanie 360 ​​mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3 % bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver na nižšie bývanie o 1 830 eur,

• dvom žiadateľom s čistým mesačným príjmom 3 000 eur, takže splatnosť úveru na bývanie 360 ​​mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3 % bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver na bývanie nižší o 3 110 eur,

• dvom žiadateľom s jedným dieťaťom, s čistým mesačným príjmom 3 000 eur, takže splatnosť úveru na bývanie 360 ​​mesiacov, pri úrokovej sadzbe 3 % bude od 1.7.2022 možné poskytnúť úver bývanie na nižšie o 3 940 eur.

 

Na druhej strane oceníte zvýšenie ukazovateľa, a to na rodičovskom príspevku. Ten sa od januára pre rodiča, ktorý nepoberal materské na 301 eur a pre poberateľa tejto dávky na 412,60 eur. Keďže rodičovský príspevok je vo väčšine bánk akceptovaný ako dávka o hypotekárny úver, tak sa môže kvalifikovať úver na výšku vysokej hypotekárneho úveru.

 

Výška rodičovského príspevku platná od 1.1.2023 do 31.12.2023:

• 301,00 € mesačne, ak rodič nepoberal materské,

• 412,60 €, ak rodič poberal materské.